Zetacad Neleri Kontrol Eder?

ZetaCad ortamı, elektronik projenin telifinde, hesaplamasında, tasarımında ve kontrolünde, ilgili gaz dağıtım firmasının son güncel şartnamesi ve buna bağlı teknik yayın ve bildirimlerini esas alarak doğalgaz projesini en doğru biçimde ortaya koyar. Bir projenin hatasız olarak telif edilebilmesi için ZetaCAd aşağıdaki kategorilerde yaklaşık 400 noktadan bir projeyi kontrol eder.

 

 

Mantıksal kontroller Hat ayrımları, geometrik konumlar, yüksüz hatlar vs.
Bilgi Kontrolleri

Proje bilgilerinin, Firma bilgilerinin tam olarak sağlanması istenir

Vaziyet Planı Eksiklerine karşı kontrol edilir..
Mahal ve birim kontrolleri Mahaller, daire numaraları ve bağımsız birimlerin tanımlı olması istenir.
Hesap kontrolleri Tüm hatlar gaz basıncına göre ilgili hız limitine, tüm hat devreleri kolonda 1.0 toplamda 1.8 mbar kayıp limitlerine göre kontrol edilir.
Vana kontrolleri A.K.V, Cihaz vanaları ve gerekiyorsa emniyet vanalarının varlığı ve flanşlı olma durumları kontrol edilir.
Cihaz kontrolleri Cihazlar mahallerine ve kendi teknik şartlarına göre kontrol edilirler.
Menfez kontrolleri Gereken yerlerde menfezlerin olması istenir, gerekli yerlerde menfezler için yeterlilik hesabı yapılır.
Hacim kontrolleri Cihazların bulundukları mahaller hacimlerine göre kontrol edilir.
Tesisat parça kontrolleri Topraklama çubuğu ve izolasyon flanşı, gömülü hat unsurları gibi gibi tesisat parçaları gerektirdikleri yerlerde kontrol edilir.
Hat konum kontrolleri Hattın geçmesine izin verilmeyen yerler için kontrol edilir.
Sayaç kontrolleri Sayaçlar mahalleri, tipleri, maksimum ve minimum debilerine göre kontrol edilir.
Muhafaza kontrolleri Açık alanda bulunan unsurlarda muhafaza aranır.
Tüketim kontrolleri Hatların yük durumları, ve tüketim vanalarının birimlerle ilişkileri kontrol edilir.
Diğer kontroller Bu başlıklar altında olmayan tüm diğer teknik unsurlar da kontrol sürecinde etkindir.