ZetaCAD 2.0 programında projesini telif eden proje mühendisi, projesini ofisinde hatasız olarak ve kolayca çizebilir, web üzerinden gaz dağıtım şirketine anında gönderir, normalde günlerce süren onay işlemi bir günde sonuçlanmış olur. Böylece, firmaların ıslak imza atmak için gaz dağıtım şirketine gelmelerine gerek kalmaz.

DİPOS İŞ AKIŞ SÜRECİ:

1- Proje Sisteme Gönderilir:
ZetaCAD proje tasarım programında, hatasız olarak hazırlanıp telif edilen proje, web modülü aracılığıyla internet omurgası üzerinden DİPOS sistemine gönderilir.

2-Sisteme gönderilen Proje kayıt memuru tarafından ABYS’ye kaydedilir. ABYS açısından sorunlu proje geri çevrilir.

3- Proje Kontol edilir:
ABYS’ye kaydedilen proje, aynı anda kontrol mühendisinin önüne gelir. Kontrol mühendisi projeyi inceleyerek sisteme red veya onay bildirimini yapar. Onayladığı projeyi e-imza ile imzalar.

4- Projenin Durumu İzlenir:
Onaylanan proje, aynı anda Gaz Dağıtım Şirketi, baskı ofisi ve firma tarafından görülür. Gerekçesi yazılarak reddedilen proje ise firma tarafından düzeltilerek tekrar gönderilir. Onaylanan projenin bilgisi ABYS’ye kaydedilir, baskı merkezi projenin çıktısını alarak dosyalar.

5- Kağıt Çıktılar Topluca Teslim edilir:
Onay ve baskı işlemleri tamamlanan projelerin kağıt nüshaları topluca Gaz Dağıtım Şirketi’ne teslim edilir. Kağıt baskı alınmayan Dipos Plus’ta ise projeler dijital ortamda kontrol edilerek gaz açma işlemleri tamamlanır.