Merkezi Sistem Adımları:

1.) proje bilgilerinden merkezi sistem seçilir.
2.) mimari plan ve katlar tamamlandıktan sonra tesisatın ucuna kazan eklenir.
3.) kazan seçili iken aktif olan sağ tuş menüsünden havalandırmalar, elektrik tesisatı tamamlanır.
4.) baca, havalandırma ve elektrik panosu seçili iken sağ tuş menülerinden gerekli eklemeler yapılır
5.) baca ve havalandırmalar seçili iken özellikler panelinden çap ve ölçü değerleri değiştirilir.
6.) baca, havalandırma ve elektrik hesapları hesap menüsünden kontrol edilir.

Kazan projesinde baca ile ilgili hatalar ve çözümler.

Baca sorunları: en büyük baca sorunu şu şekilde olmaktadır. Bacayı yatayda gittikten sonra sağ tıklayıp baca borusu ekle denilmekte sonra baca hesaplarına bakınca uyarı veriyor. “baca kanalını dikme ile sonlandır” uyarısı. Bu uyarıyı alınca geliniyor ve üzerine birde dikme ekleniyor. Sonra olmadık baca manzaraları çıkıyor. Sağda ki şekilde görülmektedir. Bunu önlemek için baca borusu yatayda gittikten sonra sağ tıklayıp direk olarak “baca kanalını dikme ile sonlandır” deyiniz.

Baca ve baca kanalının capını, yüksekliğini, yalıtımını vs. özelliklerini özellikler panelinden değiştirebilirsiniz

Kazan projesinde havalandırma ve ölü hacim hataları ve çözümleri:

Havalandırma kanalı eklemek için kazana sağ tıklayıp alt ve üst havalandırma ekle deyin. Bununla ilgili yapılabilecek değişiklikler kısaca şunlardır.

Havalandırma kanalı çapını değiştirebilirsiniz. Bunun için kanalı seçin ve özellikler panelinde değerleri yazın. Örneğin, 40 cm. ve 50 cm. boyutlarında olacaksa 40×50 yazınız. (aradaki x işareti harf olarak x’dir)

Kanalı seçerek yeşil noktalardan tutun ve uzunluğunu manuel olarak değiştirin. Kanalı sağa sola sürükleyin.İlk yönüne paralel olarak değiştirebilirsiniz konumunu.

Kanalın yönünü değiştirmek isterseniz; kanalı seçin, kırmızı ve yeşil noktayı görüyor olmalısınız. Yeşil noktadan tutun ve kırmızı noktanın çevresinde döndürün.

Şayet “alt (üst) havalandırma kanalı atmosfere bağlantılı olmalıdır” gibi bir uyarı alırsanız yönlerine dikkat edin. Alt havalandırmanın yönü kazan dairesine doğru, üst havalandırma yönü atmosfere doğru olmalıdır.

Ölü hacim hatasını gidermek için kazana gelen hatlardaki gaz miktarını arttırmak gerek. bunun için ya hatların çapını arttırmalıyız. Ya da hattı dolaştırarak uzunluğunu arttırmalıyız.

Kazan projesinde elektrik tesisatı eklenmesi.

Elektrik tesisatı ile ilgili belli başlı sorunlar ve çözümleri şu şekildedir.

Önce kazana sağ tıklayarak elektrik tesisatı ekle deyin. Ekledikten sonra panonun sağ ve sol tarafında olmak üzere 2 adet hat vardır. Bu hatların herbirine sağ tıklayarak hattı böl deyin. Toplam 4 adet hattımız oldu.

Şimdi sırayla;

1.hatta sağ tıklayın ve kazan enerji hattı ekleyin.

2. hatta sağ tıklayın ve aydınlatma hattı ekleyin.

3. hatta sağ tıklayın ve toprak hattı ekleyin

4. hatta sağ tıklayın ve şalter hattı ekleyin.

Şimdi kazan enerji hattını seçin ve ucunu kazan üzerine taşıyın. Daha sonra şalter hattını seçin ve mahal dışına sürükleyin.